ΕΑΔ - Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Εμμανουήλ Πάγκαλος

Αντιπρόεδρος

Ερυφίλη Χατζηαγγελάκη

Γενικός Γραμματέας

Αικατερίνη Βασιλείου

Ταμίας

Απόστολος Μπένης

Μέλη

Στέφανος Παπαντωνίου

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη εκλέγεται για 3 χρόνια από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου. Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει το 2025.