ΕΑΔ - Ταυτότητα

Η Ελληνική Ακαδημία Διαβήτη (Hellenic Diabetes Academy) είναι επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιφέρεια δράσεως ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η ΕΑΔ ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2016.

Σκοποί της ΕΑΔ:

  • Προώθηση της ενημέρωσης για το διαβήτη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω αναγνώριση των αιτίων και των συνεπειών της νόσου από τους ιθύνοντες, καθώς και η αναγκαιότητα πρόληψης και αντιμετώπισής της.
  • Δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων και συνεργασιών, με στόχο τη μείωση του προσωπικού και του εθνικού κόστους εξαιτίας του διαβήτη.
  • Συνεχής εκπαίδευση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των ασθενών με διαβήτη.
  • Ερευνητικός σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων διερεύνησης του επιπολασμού του διαβήτη και των επιπλοκών του στην Ελλάδα και πραγματοποίηση, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
  • Διερεύνηση και μελέτη των συνοδών νοσημάτων των ασθενών με διαβήτη για την εκπόνηση συνολικού προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης.