ΕΑΔ - Νέα Μέλη

Προϋποθέσεις εγγραφής μέλους

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ιατροί Παθολόγοι, Παθολόγοι / Διαβητολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και Καρδιολόγοι, καθώς και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη όπως Νεφρολόγοι, Οφθαλμίατροι και Νευρολόγοι που κατοικούν μόνιμα και εργάζονται στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται ενεργά για τους σκοπούς της ΕΑΔ.

Επίτιμα μέλη: η απονομή του τίτλου του επίτιμου μέλους είναι τιμητική και αποδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. σε Έλληνες ή ξένους επιστήμονες οι οποίοι έχουν παράσχει και παρέχουν σημαντικές και αξιόλογες υλικές ή ηθικές υπηρεσίες προς το Σωματείο για την επιδίωξη του σκοπού του, […] και διαπνέονται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του.

Απλά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες επιστήμονες μη ιατροί ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με το αντικείμενο του σωματείου.

Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά, επίτιμα και απλά, πρέπει να μην έχουν στερηθεί την ικανότητα για δικαιοπραξία.

Δείτε το Καταστατικό της ΕΑΔ για την αναλυτική περιγραφή.

Διαδικασία εγγραφής

1. Συμπληρώστε και αποστείλατε την αίτηση μέλους με σύμφωνη γνώμη δύο προτεινόντων μελών της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη.

2. Το Δ.Σ. της ΕΑΔ θα αποφασίσει για την αποδοχή της αίτησης και θα σας ενημερώσει.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να κατατεθεί το ποσό της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΔ.

Δικαίωμα εγγραφής: € 20 • Ετήσια συνδρομή: € 10

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για ηλεκτρονική υποβολή, κατεβάστε το αρχείο pdf και αποστείλετέ το στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@hellenicdiabetesacademy.gr ή hellenicdiabetesacademy@gmail.com

Μπορείτε:

  • είτε να εκτυπώσετε το αρχείο και αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και υπογράψετε, να το σκανάρετε και να το αποστείλετε,
  • είτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να υπογράψετε ηλεκτρονικά από το μενού Fill & Sign του Adobe Reader και να αποστείλετε το αρχείο.

2. Για ταχυδρομική υποβολή, κατεβάστε το αρχείο, εκτυπώστε το και αφού το συμπληρώσετε, αποστείλετέ το στη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αδριανουπόλεως 32 Καλαμαριά, 55133 Θεσσαλονίκη