Ομιλητές | Καζάκος Κυριάκος

Ιατρός Παθολόγος-Διαβητολόγος,Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Σχολής Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα στο σακχαρώδη διαβήτη», Θεσσαλονίκη 

Παρουσιάσεις