ΕΑΔ - Καταστατικό

Το Καταστατικό σύστασης και κανονισμού της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου την 1η Οκτωβρίου 2016 για να ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες ίδρυσης.

Δείτε το πλήρες Καταστατικό.