Ομιλητές | Δημητριάδης Γεώργιος

Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής –Μονάδα Έρευνας– Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα, Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Παρουσιάσεις