Ομιλητές | Γουλής Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας-Αναπαραγωγής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Α΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις