Ομιλητές | Γαβρά Μαρία

Δρ. Διευθύντρια Παθολογίας, Α΄ Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Παρουσιάσεις