Δημήτριος Σκούτας, Ειδικός Παθολόγος Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Δημήτριος Σκούτας, Ειδικός Παθολόγος Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Ο Δημήτριος Σκούτας είναι Ιατρός, Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ. από το 2011, με γνωστικό αντικείμενο το διαβητικό πόδι.

Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας του Eιδικού Παθολόγου το 2001 και εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη το 2002. Εργάστηκε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου Π.Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης από το 2001 έως το 2005.

Διετέλεσε επί 11 έτη Ιατρός Παθολόγος με Εξειδίκευση στον Σ.Δ. στο Κεντρικό Πολυιατρείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης (2003-2014).

Από το 2006 είναι υπεύθυνος Παθολογικού Τομέα στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης «Αναγέννηση» και από το 2015 Επιστημονικός Διευθυντής και υπεύθυνος Παθολόγος στη Γενική Κλινική «Λυσίμαχος Σαραφιανός» Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης στο Διαβητολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες με ομιλίες-εργασίες-ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, όπως και συμμετοχή σε μεγάλες κλινικές μελέτες με αντικείμενο τον Σ.Δ.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος (ΕΠΕ) από το 2012. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (ΕΑΒΕ) από το 2013, υπεύθυνος της ομάδος εργασίας του Σ.Δ. από το 2014, Αναπληρωτής Γραμματέας από το 2016. Διετέλεσε ταμίας της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΔΕΒΕ) για το διάστημα 2008-2011.

Είναι Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ), της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη (ΕΑΔ) όπως και μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού (DFSG) και άλλων επιστημονικών εταιρειών (ΕΙΕΠ, ΕΔΕ, ΔΕΒΕ, ΕΕΑ, ΕΜΠΑΚΑΝ, EASD, ADA).