Νέα | 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Το  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη  

θα πραγματοποιηθεί στις 13-16  Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο Ionian Blue  στην Λευκάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες

Med Congress

Τηλέφωνο: 2314039704

E-mail: info@medcongress.gr

www.medcongress.gr