Νέα | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη μέσα στα πλαίσια του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στη Λευκάδα στο ξενοδοχείο Ionian Blue.