Νέα | 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη

Το  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη  

θα πραγματοποιηθεί στις 16-19  Ιουνίου 2022 στο ξενοδοχείο Ionian Blue  στην Λευκάδα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες

Med Congress

Τηλέφωνο: 2314039704

E-mail: info@medcongress.gr

www.medcongress.gr