Ομιλητές | Χατζηαγγελάκη Ερυφίλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική –Μονάδα Έρευνας– Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα & Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη

Παρουσιάσεις