Ομιλητές | Τούτουζας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα 

Παρουσιάσεις